Värdegrundsarbete

Tony StigmanslidNytt, Tony tycker

Tonys omvärldsanalys är en oberoende åsiktsbarometer.
Bakom åsikterna står Tony Stigmanslid som är en av personerna som ingår i Destroy RC AB´s ledningsgrupp.
Åsikterna är inte representativa för Destroy till fullo utan delas möjligen vid separata analyser.
Ledningsgruppen har gett Stigmanslid mandat att föra sina åsikter på hemsidan men det är Stigmanslid som får själv står för detta.

Slutet på oktober.
Ny tideräkning . Klockan vreds åter till vintertid.
På Friends arena fick Gnaget bita i gräset..
Hammarby slog publikrekord gällande sedda matcher på en säsong.
Politiska överenskommelser bryts.
Människor dödas och rättegångar startar .
Tänker ” Lisa Holm ” och Trollhättan morden.

Har döpt denna omvärldsanalys till Värdegrund.

Vilken värdegrund har vårt företag ?

Läser om oss på vår hemsida .
Ser följande :
Destroy strävar efter att alltid utföra projekt med kvalitè och miljö i focus.
Vi arbetar alltid med säkerheten primärt.
Alltid erbjuda individuell utveckling inom yrkets ramar för alla anställda.
Gör alltid ditt bästa som ”Destroyare”.
Noggrann dokumentation i alla projekten.

Vilken värdegrund avspeglar sig i dessa ord ?
Som jag tycker så speglar detta att vi vill göra rätt.
Att vi vill tänka på miljö och att det skall vara bra kvalite på våra tjänster samt att det skall dokumenteras.
Att vi varje dag skall göra vårt bästa.
Att vi alltid tänker säkerhetsmässigt.
Det är ju bra.

Vilken värdegrund ligger i botten av detta !
Hur ser vi på våra medmänniskor ?

Hur vill vi vara mot varandra ?

Jo , såhär är det !

Vi tycker att alla människor är värda lika mycket.
Att alla människor skall ha samma förutsättningar.
Vi vill att alla människor skall få chansen att utvecklas om de vill det.
Att människor skall ha möjlighet att välja.
Vi har en respekt för andra åsikter.
Vi tycker att en livsåskådning som ligger i paritet med de mänskliga rättigheterna är grunden till vår värdegrund.
Att vi har ett ansvar inför oss själva och mot våra medmänniskor i de olika valen vi gör och att det inte skall påverka medmänniskor på ett negativt sätt.

Dessa ord sammantaget är vår värdegrund.

 

nyhet