2020

Tony StigmanslidNytt, Okategoriserade

Året har startat. Om vi analyserar utvecklingen,på ett lekmannamässigt sätt, så ser vi att projekt som startar är marginellt mindre men att byggen som drar igår marginellt ökar! Förhoppningsvis har vi en kvalitativ produkt som gör att våra kunder fortsätter att arbeta med oss. Destroy RC AB satsar fortsatt på att utveckla sina anställda . Vi har i dagsläget yrkesverksamma … Read More

Destroy söker nya sanerings medarbetare !

Tony StigmanslidNytt

  Destroy RC AB utvecklar verksamheten och behöver nya medarbetare. Saneringsverksamheten mm inom företaget ser ljus ut inför 2017. Vi har tecknat nya avtal och har idag en underkapacitet. Normalt rekryterar vi internt och utbildar. Vi har en låg personalomsättning. Denna gång räcker det ej att internrekrytera. Om du är intresserad eller känner någon som är intresserad av att arbeta … Read More

Proj med EELS. Cirkulär ekonomi med hantering av berg mm.

Tony StigmanslidNytt

Energieffektiva logistiksystem Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn (EELS) Hur kan transporter av jord och berg bli mer energieffektiva? I projektet EELS samarbetar akademi, kommuner, entreprenörer, transportörer och myndigheter om hur energi- och resurseffektiviteten i hanteringen och transporten av jord- och bergmassor kan ökas. Syftet är att visa vilken energieffektiviseringspotential nya lösningar för att hantera jord-och … Read More