Kv Murmästaren.2016.Forsen Projekt AB

Tony StigmanslidReferens

  Finn Lindberg ,Forsen Projekt AB Kv Murmästaren, Garvargatan –  Kungsholmen – Stockholm. Rivning i 24 000 m2 . Omfattar 6  plan . Tung konstruktions rivning , lättare selektiv rivning, håltagning för smide samt avväxlingar, sanering asbest mm . Vissa delar är K märkta. Trånga ytor med avancerad logistik. 08-506 004 00