Miljöstrategiskt!

Tony StigmanslidNytt

Vi har i vår miljöstrategi en ambition att successivt förnya maskinparken med moderna maskiner. Nyare maskiner är , i de flesta fall, bättre och mer miljöhänsynsfulla! Vi har i november 2017 införskaffat en Doosan DX85R-3.