Ombyggnation Kv Oxen Mindre med LAWAB

Tony StigmanslidNytt

Rivning av bl a Innergårdar från ca 1930 talet. Olika bjälklag. Asbestsanering. Rivning del av hus. Ombyggnadsprojektet gäller framförallt källare, garage och gårdsbjälklag samt vind Byggnaden är uppförd i början av 1930-talet men har renoverats under åren.