Konjunktur

Tony StigmanslidNytt

”Konjunktur är ett begrepp som syftar på det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi. En lågkonjunktur innebär att produktionen av varor och tjänster minskar. Motsatsen är en högkonjunktur då den ekonomiska aktiviteten är större.” citat SO rummet. Destroy RC AB fortsätter att försöka leverera en högklassig produkt som marknaden uppskattar oavsett konjunktur. Vi har ej för avsikt att förändra vare sig … Read More