Konjunktur

Tony StigmanslidNytt

”Konjunktur är ett begrepp som syftar på det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi. En lågkonjunktur innebär att produktionen av varor och tjänster minskar. Motsatsen är en högkonjunktur då den ekonomiska aktiviteten är större.” citat SO rummet. Destroy RC AB fortsätter att försöka leverera en högklassig produkt som marknaden uppskattar oavsett konjunktur. Vi har ej för avsikt att förändra vare sig … Read More

Märkliga tider!

Tony StigmanslidNytt

Vi befinner oss i en tid där ansvar och omsorg är ledord! Vi har alla ett ansvar att uppföra oss enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Omsorg om varandra och för de människor vi möter. Tillsammans kan vi förhoppningsvis titta tillbaka och reflektera över denna tidsperiod som en tid av förändring i hela samhället. En tid där vi alla gjorde så gott vi … Read More