Spännade arbete med PEAB

Tony StigmanslidNytt

2018 rivstartade med arbete för PEAB på Scania i Södertälje.

Roligt och kallt!

Ett projekt där vår kompetens sätts på prov! Visar även på hur viktigt det är att vi kontinuerligt går våra interna utbildningar.