Skanskvarnsskolan

Tony StigmanslidReferens

Rivning samt håltagning och sanering i varierande delar av skola.