Rivning och sanering av innergård på Kungsholmen Stockholm

Tony StigmanslidAsbestsanering, Referens

Rivning av innergård våren 2016 på Kungsholmen

Destroys uppdrag:

  • Rivning av lägenheter
  • Bilade ur källare
  • Sanerade mark och del av hus
  • Rivning av yttertak

Mycket logistik arbete i centrala Stockholm.

Arbetet omfattade hundratals kubik utforsling av massor. Destroys transportenhet sattes verkligen på prov.