Proj med EELS. Cirkulär ekonomi med hantering av berg mm.

Tony StigmanslidNytt

Energieffektiva logistiksystem

Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn (EELS)

Hur kan transporter av jord och berg bli mer energieffektiva?
I projektet EELS samarbetar akademi, kommuner, entreprenörer, transportörer och myndigheter om hur energi- och resurseffektiviteten i hanteringen och transporten av jord- och bergmassor kan ökas.

Syftet är att visa vilken energieffektiviseringspotential nya lösningar för att hantera jord-och bergmassor har och vilka styrmedel och affärsmodeller som krävs för att dessa lösningar ska kunna genomföras.

Fokus i arbetet är att 1) jämföra dagens system för hantering och transport av jord- och bergmaterial med tre alternativa framtida hanteringar mao på energianvändning, klimatpåverkan och kostnader för att sedan ta fram 2) förslag på konkreta åtgärder i form av policys och styrmedel och 3) affärsmodeller som bidrar till hållbar masshantering och samtidigt en företagsekonomiskt lönsam verksamhet.

Läs mer :

http://www.optimass.se/energieffektivt-logistiksystem-pa-sodertorn-els/

Lastbil låg bränsleförbrukning, minskat koldioxid utsläpp

En av våra moderna Volvo lastbilar med låg bränsleförbrukning.