Företagspolicy Destroy RC AB


Vår företagspolicy ska vara en vägvisare och en uttryckt vilja till ett önskat resultat.

Värderingar

Företagspolicyn vilar på de grundläggande värderingar som råder inom Destroy RC AB.

  • Kvalité
  • Noggrannhet
  • Utveckling och säkerhet

Värdestyrt ledarskap

Utöver företagspolicyn finns en vision, affärsidé samt utvecklingsdokument som bidrar till grundläggande värderingar och utveckling för den enskilde anställde och företaget som helhet.

Dataskydd

Här hittar du vår 20180308-Policy-Dataskydd.doc.

Vi strävar efter att:

Omvärlden och samhället

  • Destroy RC AB ska arbeta i enlighet med branschens alla fastställda regler samt normer.
  • Företaget ska arbeta och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Utveckling

  • Utvecklande arbetsmetoder och en aspekt gentemot minimering av miljöbelastning ska alltid projekteras inom varje uppdrags ram.
  • All innovation samt utveckling inom vår verksamhet ska alltid prioriteras.

Personalen

  • Anställda inom företaget ska motverka all typer av kränkande särbehandling. Jämlikhet ska alltid eftersträvas.
  • Pålitlighet samt ärlighet är ledord inom företaget.
  • Företaget eftersträvar att den anställde alltid ska bedriva verksamheten med fokus på hälsa, säkerhet samt miljö.

Johan Alhström
VD