Ombyggnation Kv Oxen Mindre med LAWAB

Tony StigmanslidNytt

Rivning av bl a Innergårdar från ca 1930 talet.

Olika bjälklag.

Asbestsanering.

Rivning del av hus.

Ombyggnadsprojektet gäller framförallt källare, garage och gårdsbjälklag samt vind
Byggnaden är uppförd i början av 1930-talet men har renoverats under åren.