Nytt projekt med utsikt!

Tony StigmanslidNytt

Rivning , håltagning i Nacka Strand.270 unika bostadsrätter planeras.

Projektet kommer att marknadsföras under namnet The View.

Kontorslokaler som byggs om till lägenheter.

Eventuellt blir det förskola i bottenplan, ett par avdelningar.