Mörby Centrum

Tony StigmanslidOkategoriserade, Referens

Rivning samt sanering och håltagning av delar av centrumdelens handelsområde tillsammans med TL Bygg AB .

Projektet sker i två etapper.

(foto TL Bygg)