Minskat koldioxidutsläpp med rätt rivning

proaktivtNyheter, Nytt, Pressmeddelande

Lastbil låg bränsleförbrukning, minskat koldioxid utsläpp

På uppdrag av Vasakronan har Destroy rivit området Bromsten i västerort, Stockholm. Innan rivningen startade fanns högt uppsatta mål att kraftigt minska koldioxidutsläpp (CO2) för projektet. I ett pilotprojekt tillsammans med Institute for Sustainable Research kan vi nu stolt meddela att målen är säkerställda, mätbara och uppnådda.

Hur vi minskar koldioxidutsläpp

Det är flera faktorer som spelar roll. Logistik hur avfallet ska köras är en viktigt del. Att köra när det inte är för mycket annan trafik. Drivmedelssnåla lastbilar och maskiner av senaste teknik som gör av med mindre drivmedel och har högre verkningsgrad samt att de går att köra på alternativa bränslen är viktigt. Körsätt kan minska bränsleåtgången med upp till 30 procent. Den viktigaste faktorn är att alltid köra med fulla lastbilar med så mycket sorterat som möjligt och att förhållandet av rivningsmaskiner mot lastbilar är rätt.

Det kan tyckas självklart men om man inte tittar på alla faktorerna så går det inte att minska koldioxidutsläpp som vi gjort i denna rivning, säger Tony Stigmanslid – affärschef på Destroy.

Ni har gjort ett storartat och unikt arbete. Samarbetet är mycket bra, förtroendefullt. Redan halvvägs in i projektet har vi tjänat in 11 ton CO2. – Christian Sörlie Ekström, Institute for Sustainable Research

Läs presentationen vid byggmötet i december. Bromssten

Utveckling

Under 2016 kommer Destroy jobba vidare med att minska CO2 utsläppen. I detta projekt uppnåddes en 40 procent reduktion men Christian Sörlie Ekström på Institute for Sustainable Research är övertygad om att 60 procent är fullt realistiskt.

Andra delar Destroy jobbar med är att ständigt ligga i framkant för att sortera och återvinna återfall bättre. – Vi jobbar har en del aktuella projekt med partners i branschen. 2016 kommer bli ett intressant år, avslutar Tony.

Presskontakt:

Tony Stigmanslid
Destroy AB
070-777 49 07
tony@destroyer.se

Christian Sörlie Ekström
Institute for Sustainable Research
0709-45 66 80
christian@sustainableresearch.se

Om Destroyer

Destroy Rebuilding Company bildades 1995. Idag har vi en personalstyrka på ca 95 personer och en omsättning som ligger på ca 60 miljoner.

Destroy är ett företag med stora resurser och som strävar efter att ha alla verktyg i verktygslådan samt en personlig kontakt med både stora som små beställare.

Destroy strävar efter att alltid utföra projekt med kvalité och miljö i fokus. Vi arbetar alltid med säkerheten primärt. Alltid erbjuda individuell utveckling inom yrkets ramar för alla anställda. Gör alltid ditt bästa som ”Destroyare”. Noggrann dokumentation i alla projekten.

Miljöarbete

Vi arbetar kontinuerligt med vårt koncept kring grön rivning med bland annat mindre koldioxidutsläpp. Det innefattar förbättringar inom:

  • Containrarna lastas maximalt för att minska antalet transporter.
  • Miljövänliga lastbilar.
  • God logistik.

Läs mer på Destroyer.se

Om Institute for Sustainable Research

Vår vision är att skapa den goda organisationen som förbrukar så lite som möjligt av våra tillgångar. Som släpper ut så lite som möjligt av det som är skadligt. Som lyser av att arbeta i harmoni med jordens tillgångar. Vår vision är att dessa företag attraherar de bästa medarbetarna, kunderna, har lägst produktionskostnader och tjänar mer pengar.

Läs mer på sustainableresearch.se