Miljöstrategiskt!

Tony StigmanslidNytt

Vi har i vår miljöstrategi en ambition att successivt förnya maskinparken med moderna maskiner.

Nyare maskiner är ,

i de flesta fall, bättre och mer miljöhänsynsfulla!

Vi har i november 2017 införskaffat en Doosan DX85R-3.