Kvartdamm-buller och hjärt-kärlsjukdom

Tony StigmanslidNytt

Exponering för partiklar, inklusive respirabelt kvartsdamm, samt exponering för buller har identifierats som risker för yrkesrelaterad ohälsa. Karolinska Institutet kommer att genomföra en studie i denna problematik. Destroy RC AB kommer att medverka under vår och sommar 2019