Kv Vandenberg

Tony StigmanslidReferens

Totalrivning-lättrivning-sanering samt håltagning i ett Sundbyberg placerat projekt.

Fastigheterna Vandenbergh 10 och Vandenbergh 11 i Mariehäll, Stockholm.

Fastigheterna ligger är avstyckade från och ligger ovanpå och i anslutning till Vandenbergh 9, som ägs av annan part.

På Beställarens fastigheter skall uppföras
totalt ca 270 lägenheter, en förskola och ett LSS-boende.

Utöver det skall marken runt om samtliga fastigheter iordningställas, samt en cafébyggnad uppföras på
Vandenbergh 9