Kv Sandhagen Johanneshov

Tony StigmanslidNytt, Referens

Objekten är beläget i Slakthusområdet, Stockholm, vid
Arenavägen/Palmfäldstvägen och Rökerigatan

Entreprenaden omfattar selektiv rivning av byggnad Hus 5, rivning av överbyggnad.

Sanering av CFC haltig isolering i fasad.

Borttransport av rivningsmassor.

Rivning och borttransport utförs senast möjligt innan
entreprenadens färdigställande, preliminärt utförande sommaren 2021.