Kv Riddaren 6

Tony StigmanslidReferensLeave a Comment

Judiska skolan skall bygga nytt och därför totalriver vi del av en huskropp som vi separerar genom sågning/bilning. Vi river även gångbryggor samt lekplatser på skolgården. Projektet ställer höga krav på minimering av dammspridning pga omgivningen.

Adress: Riddargatan 5
Beställare: Wäst Bygg AB
Entreprenadform: Ue
Kontaktperson: Johan Ahlström, Destroy RC AB
Kontaktperson telnr: 0708-320338

Startdatum: 2013-11-25
Slutdatum: 2013-12-20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.