Kv Murmästaren i media!

Tony StigmanslidNytt

Destroy renoverar och bygger om gammal fastighet

Publicerad 12/12, 2017 kl. 14:00

Destroy Rebuilding Company har spelat en nyckelroll vid
renovering och ombyggnad av en ny stor skola på Kungsholmen i Stockholm. Ett 14 månader långt projekt är nu snart till ända för Destroy.

Att det är fullt spjäll i rivningsbranschen finns det många bra exempel på. Ett av dem är rivningsentreprenören Destroy Rebuilding Company i Skogås. Sedan 14 månader tillbaka har man arbetat i kvarteret Murmästaren 3 som ligger på Garvargatan på Kungsholmen i Stockholm. När PD besöker möter företagets Affärschef, Tony Stigmanslid och Produktionsledare Niclas Gustafsson upp.

 

Byggnad från förra sekelskiftet

“På det här projektet har vi snittat på omkring 25 man under hela projektperioden och arbetet har bestått i lätt- och tungrivning, håltagning, sanering och byggservice. Under de mest intensiva faserna var vi dock upp emot 40 man”, berättar Niclas Gustafsson som är produktionsledare.

Det är en fin gammal fastighet intill Kungsholmstorg. Byggnaden uppfördes vid sekelskiftet och har under de senaste åren varit Länsstyrelsens högsäte i Stockholm. Men nu ska hela fastigheten byggas om till skola för närmare 2400 elever och kommer att bli en av Sveriges största skolor. De finns byggnaden som totalrenoveras för tankarna till Harry Potters Hogwarths på sina ställen. Skolan har en vacker innergård med en staty mitt på gården. Fastigheten är försedd med en rad stora och vackra fönster och invändigt fina snickerier i golv, dörrar och smygar med mera. En del av detta bevaras och används i den nyrenoverade fastigheten såsom spegeldörrarna och de många dörrsmygarna.

Destroy har arbetat på fastighetens totalt sju våningar varav en är källare och det översta vind. Beställare är Stockholm Skolfastigheter AB, SISAB. Medan fastigheten ägs av Balder Fastigheter AB som förvaltar och utvecklar fastigheter. Destroys uppdragsgivare är dock Forsen Projekt & Byggledning Construction Management AB. Tony Stigmanslid berättar att projektet är uppdelat på en rad olika underentreprenörer som rapporterar direkt till Forsen Projekt. “Det rör sig om cirka 10 underentreprenörer såsom rivning och håltagning, rör och vent, smide, gips och bygg förstås som tillsammans med Forsen gjort förprojekteringen och diskuterat sig fram till optimala lösningar hur fastigheten ska renoveras och byggas om”, berättar Tony.

 

Varsam rivning och håltagning på svaga bjälklag

Fastigheten mäter totalt 24,000 kvm och varje kvadratmillimeter har finkammats och renoverats. Destroy rivit massor med väggar, öppnat upp sex nya schakt för ventilation och hissar. En stor mängd installationshåltagning har utförts och på vinden och genom hela fastigheten till källaren har man sanerat en hel del asbest. En sådan här gedigen gammal fastighet är byggd efter klassiska metoder och är inget fuskbygge. Tegelväggarna mätte hela 550 mm och betongväggarna cirka 600 mm. Då alla golv har flutits och det faktum att 2200 elever ska vistas här behövde man förstärka stora delar av konstruktionen med järnbalk som syns här och där och som blir ett intressant avbrott bland det traditionella byggmaterialet från 1900-talets början.

Rivningsmassorna har störtats ner och det mesta av materialet har lastats ut för hand då golven inte klarar kompaktlastare. Totalt har mer än 550 containers med rivningsmassor forslats från platsen. Merparten av den tunga rivningen utfördes med två Brokk 90 samt väggsågningsutrustning från Husqvarna. Diamantverktygen kom från Bosse Lamm, SDC och Husqvarna. När man körde med brokkarna behövde man dubbelstämpa för att bjälklaget skulle klara av tyngden. “Vi gjorde väldigt mycket med våra brokkar men när vi öppnade upp de stora schakten väggsågade vi och lyfte sedan ner blocken”, säger Niclas. Tony berättar att vid håltagning valde man metoder med så lite vattenbegjutning som möjligt men tanke på fastighetens känsliga material.

Destroy är i det närmaste klara med sin insats och beräknar att man kommer att vara klara med sin del vid årsskiftet. Efter det återstår en del installationshåltagning. Hela byggnaden skall stå klar till sommaren innan skolorna börjar. Uppskattningsvis kommer den totala kostnaden för ombyggnationen att hamna på cirka 400 MSEK. Destroys del ligger på cirka 4-5 procent av denna summa.

 

Ett skolexempel på Destroys uppdrag

Projektet på Garvargatan är ett bra exempel på den typ av jobb som dominerar vardagen hos Destroy och där man kan använda sin fulla potential. Destroy är, kan man säga, helt självförsörjande och man köper in väldigt få tjänster. Alla arbeten utförs av egen personal och även transporterna sker med interna resurser och utrustningar. “Att vi fick jobbet på Garvargatan bottnade nog delvis i att vi har alla resurser intern och delvis också tack vare genom vårt avancerade beräkningssystem som vi utvecklat själva”, berättar Tony.

Destroys beräkningsprogram har vi berättat om tidigare i PD och Tony upprepar att programmet ger en utomordentlig transparens ifråga om ett projekts omfattning gällande material, vikter, timmar och kostnader. Allt blir registrerat om programmet hanteras rätt. Arbetsledaren har dessutom möjlighet att för dagbok i programmet så allt som händer på arbetsplatsen finns svart på vitt. “Vi har använt det vårt eget system i 17 år nu och vi kan enkelt gå tillbaka och jämföra olika projekt med varandra vilket ofta är en mycket stor fördel för att kunna räkna fram det rätta priset. Utan att slå sig för bröstet vill jag framhålla att vårt beräkningsssyetm är en trygghet både för oss och våra kunder och har gett oss många fördelar genom åren”, säger Tony.

Tony Stigmanslid är som bekant inte rädd för att säga vad han tycker och han poängterar att ärlighet är den egenskap i alla sammanhang som håller i längden. Fortfarande finns många oseriösa aktörer på marknaden. Men enligt Tony handlar det idag inte om rivare och håltagare som det gjorde förr i tiden. Här har det skett en sanering under åren och metoderna ställer betydligt högre krav kunnande på de som utför jobben idag. De som inte har det kunnandet rensas bort. Det som dock Tony vänder sig emot är oseriösa beställare som sätter i system att flytta kapital mellan olika bolag genom bolagsplundringar. Det bolag som beställer tjänster från underentreprenörer har sedan helt plötsligt inga tillgångar och sätts i konkurs. Kvar står ett antal underentreprenörer med obetalda fakturor. “Vi har under åren förlorat ganska mycket pengar på grund av detta och säkert många med oss. Det är näst intill omöjligt att få betalt trots att det blir rättssak. Här borde Sveriges Byggindustrier ta ett större ansvar för deras medlemmar och verkar för att sätta stopp för oseriösa beställare”, säger Tony.

Destroy Rebuilding Company grundades 1995 av Johan Ahlström. Bolaget ägs idag av Johan Ahlström och Henrik Johansson. Idag sysselsätter man 88 personer i bolaget och den årliga omsättningen ligger runt 80 MSEK. De tjänster som bolaget erbjuder är håltagning, lätt- och tungrivning, sanering, byggservice och transporter. Maskinparken är omfattande och består förutom av en uppsjö av handhållna maskiner och diverse håltagningsutrustning av sex Brokk-maskiner i varierande storlekar, fem stycken rivningsutrustade grävmaskiner från 3,5 till 48 ton, en höjdrivare med räckvidd på 22 m samt ett tiotal kompaktlastare i varierande storlek.

www.destroyer.se