Framtidens avfallsbränsle

Tony StigmanslidNytt

Destroy RC AB är med i ett intressant projekt för framtiden i landet.

Text och bild från Profu

”Framtidens avfallsbränsle

I framtiden sker energiåtervinning endast av avfallsfraktioner som inte kan förebyggas, återanvändas eller materialåtervinnas.

Profu leder tillsammans med RISE projektet Framtidens avfallsbränsle – där sammansättningen på avfallsbränslet förutspås liksom vägar för att nå dit.”