Forskning i bättre logistik vid rivning

Tony StigmanslidForskning och utveckling, Miljö, Nyheter, Nytt

Destroy gör nu ett projekt tillsammans med Linköpings Universitet, Campus Norrköping kring logistiklösningar för att ytterligare optimera processerna kring rivningsarbetet.

Peter Fredriksson och Simon Tafreshi kommer under våren att genomföra en 30-poängs examensarbete.

Studenterna går sitt femte år på civilingenjörsutbildningen i kommunikation – transport – samhälle med inriktning på kvantitativ logistik.

Detta samarbete är jätteroligt och lärorikt för oss, säger Tony Stigmanslid, utvecklingsansvarig och handledare för studenterna på Destroy.