Rivning och sanering av innergård på Kungsholmen Stockholm

Tony StigmanslidAsbestsanering, Referens

Rivning av innergård våren 2016 på Kungsholmen Destroys uppdrag: Rivning av lägenheter Bilade ur källare Sanerade mark och del av hus Rivning av yttertak Mycket logistik arbete i centrala Stockholm. Arbetet omfattade hundratals kubik utforsling av massor. Destroys transportenhet sattes verkligen på prov.  

Asbestsanering och rivning Slussen

Tony StigmanslidAsbestsanering, Nytt, Referens

Nu är Asbestsanering och rivning Slussen, Kolingsborg i full gång. Manskapet sliter på och maskinerna går varma. Delar som ingår i rivning Asbestsanering Rivning av komplicerad betongkonstruktion Maskinell tungrivning Manuell rivning Skärning av metallbalkar 12 man jobbar heltid Läs mer om hur vi jobbar med Asbestsanering.