Mörby Centrum

Tony StigmanslidOkategoriserade, Referens

Rivning samt sanering och håltagning av delar av centrumdelens handelsområde tillsammans med TL Bygg AB . Projektet sker i två etapper. (foto TL Bygg)

Kv Sandhagen Johanneshov

Tony StigmanslidNytt, Referens

Objekten är beläget i Slakthusområdet, Stockholm, vidArenavägen/Palmfäldstvägen och Rökerigatan Entreprenaden omfattar selektiv rivning av byggnad Hus 5, rivning av överbyggnad. Sanering av CFC haltig isolering i fasad. Borttransport av rivningsmassor. Rivning och borttransport utförs senast möjligt innanentreprenadens färdigställande, preliminärt utförande sommaren 2021.

Kv Vildmannen

Tony StigmanslidNytt, Okategoriserade, Referens

Ur Wikipedia ” Vildmannen 7 är en fastighet i hörnet Biblioteksgatan 9 / Jakobsbergsgatan 6 på Norrmalm i Stockholm. Byggnaden i Vildmannen 7 uppfördes mellan åren 1895 och 1897 efter ritningar av arkitekt Erik Josephson. Huset är blåklassat av Stadsmuseet i Stockholm, vilket är den högsta klassen och innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värde anses motsvara fordringarna för byggnadsminnen i Kulturmiljölagen.[1]  Byggnaden brandskadades svårt i en uppmärksammad storbrand den 7 november 2017 .” slutcitat … Read More

Kv Riksäpplet 2

Tony StigmanslidReferens

Lättrivning i 6 plan. Ca 13 500 kvm  tillsammans med In3prenör.

Kv Nöten 5

Tony StigmanslidReferens

Selektiv lättrivning  invändigt ca 16 000 m2. Etapp 2 Vi arbetar med Vasakronan/Zengun. ( Bild från Reflex Arkitekter )

Kv Murmästaren.2016.Forsen Projekt AB

Tony StigmanslidReferens

  Finn Lindberg ,Forsen Projekt AB Kv Murmästaren, Garvargatan –  Kungsholmen – Stockholm. Rivning i 24 000 m2 . Omfattar 6  plan . Tung konstruktions rivning , lättare selektiv rivning, håltagning för smide samt avväxlingar, sanering asbest mm . Vissa delar är K märkta. Trånga ytor med avancerad logistik. 08-506 004 00

Rivning och sanering av innergård på Kungsholmen Stockholm

Tony StigmanslidAsbestsanering, Referens

Rivning av innergård våren 2016 på Kungsholmen Destroys uppdrag: Rivning av lägenheter Bilade ur källare Sanerade mark och del av hus Rivning av yttertak Mycket logistik arbete i centrala Stockholm. Arbetet omfattade hundratals kubik utforsling av massor. Destroys transportenhet sattes verkligen på prov.