Rivning i Slakthusområdet

Tony StigmanslidNyheter, Referens

Rivning, håltagning samt sanering i Slakthusområdet. Tillsammans med Olle Sahlens Bygg & Projektledning AB arbetar vi med att anpassa Slakthushallen till ett modernare snitt.

Kv Vandenberg

Tony StigmanslidReferens

Totalrivning-lättrivning-sanering samt håltagning i ett Sundbyberg placerat projekt. Fastigheterna Vandenbergh 10 och Vandenbergh 11 i Mariehäll, Stockholm. Fastigheterna ligger är avstyckade från och ligger ovanpå och i anslutning till Vandenbergh 9, som ägs av annan part. På Beställarens fastigheter skall uppförastotalt ca 270 lägenheter, en förskola och ett LSS-boende. Utöver det skall marken runt om samtliga fastigheter iordningställas, samt en … Read More

Mörby Centrum

Tony StigmanslidOkategoriserade, Referens

Rivning samt sanering och håltagning av delar av centrumdelens handelsområde tillsammans med TL Bygg AB . Projektet sker i två etapper. (foto TL Bygg)

Kv Sandhagen Johanneshov

Tony StigmanslidNytt, Referens

Objekten är beläget i Slakthusområdet, Stockholm, vidArenavägen/Palmfäldstvägen och Rökerigatan Entreprenaden omfattar selektiv rivning av byggnad Hus 5, rivning av överbyggnad. Sanering av CFC haltig isolering i fasad. Borttransport av rivningsmassor. Rivning och borttransport utförs senast möjligt innanentreprenadens färdigställande, preliminärt utförande sommaren 2021.