Mörby Centrum

Tony StigmanslidOkategoriserade, Referens

Rivning samt sanering och håltagning av delar av centrumdelens handelsområde tillsammans med TL Bygg AB . Projektet sker i två etapper. (foto TL Bygg)

Julen 2020

Tony StigmanslidNytt, Okategoriserade

Sedvanligt sponsrar vi BRIS. Speciellt inför juletid. I år är ett ovanligt år. Av någon anledning brukar problematiken se likadan ut varje jul, sett ifrån barnens perspektiv! Trots allt så är denna högtid barnens speciella högtid.

RAMAVTAL 2020

Tony StigmanslidNytt, Okategoriserade

I dagsläget har vi ramavtal med Peab AB samt JM AB. Detta är både intressant samt ett bevis på att vi gör ett bra arbete i vår bransch.

2020

Tony StigmanslidNytt, Okategoriserade

Året har startat. Om vi analyserar utvecklingen,på ett lekmannamässigt sätt, så ser vi att projekt som startar är marginellt mindre men att byggen som drar igår marginellt ökar! Förhoppningsvis har vi en kvalitativ produkt som gör att våra kunder fortsätter att arbeta med oss. Destroy RC AB satsar fortsatt på att utveckla sina anställda . Vi har i dagsläget yrkesverksamma … Read More

Kv Vildmannen

Tony StigmanslidNytt, Okategoriserade, Referens

Ur Wikipedia ” Vildmannen 7 är en fastighet i hörnet Biblioteksgatan 9 / Jakobsbergsgatan 6 på Norrmalm i Stockholm. Byggnaden i Vildmannen 7 uppfördes mellan åren 1895 och 1897 efter ritningar av arkitekt Erik Josephson. Huset är blåklassat av Stadsmuseet i Stockholm, vilket är den högsta klassen och innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värde anses motsvara fordringarna för byggnadsminnen i Kulturmiljölagen.[1]  Byggnaden brandskadades svårt i en uppmärksammad storbrand den 7 november 2017 .” slutcitat … Read More

God jul 2019

Tony StigmanslidNytt, Okategoriserade

Vår julgåva 2019 går till Bris arbete för att fler barn ska få möjlighet att berätta om det som känns svårt och tungt, till och med på julafton.