Ny kranbil på Destroy RC AB.

Tony StigmanslidNytt

Ny kranbil på firman . Scania lastväxlare med kran . Euro 6 klass. Mest miljövänliga i denna kategorin.           Lyfter 5 ton som mest. Lyfter 1 256  ton på 15 meter. Finns även skopa till.

Destroy vinner Recycling och Miljöpriset.

Tony StigmanslidNyheter, Nytt, Okategoriserade

    Destroy RC AB  blev vid Demconmässan 2016 stolta pristagare i kategorin Miljö – Recycling. Tidningen Professionell Demolering grundades 1995 och under de år som tidningen varit verksam har man hunnit lära känna den svenska demoleringsbranschen och dess aktörer ganska väl. Sedan 2012 delar tidningen ut branschutmärkelsen “Det Svenska Demoleringspriset”. Priset delas ut i samband med mässan DEMCON och … Read More

Skänker bort konsten.

Tony StigmanslidNytt

Destroy tillvaratog ett uppmärksammat motiv målat på betong av Ingemar Callenbergs vid rivning av del av Slussen Stockholm. Det fanns intresse från olika aktörer att införliva konstverket i respektive samling eller på museum. Destroy RC AB har i dagarna valt att skänka detta till Stockholm stad. Konstverket kommer att forslas till Stockholms hamn för förvaring. Huruvida detta ställs ut i … Read More

Nytt projekt med utsikt!

Tony StigmanslidNytt

Rivning , håltagning i Nacka Strand.270 unika bostadsrätter planeras. Projektet kommer att marknadsföras under namnet The View. Kontorslokaler som byggs om till lägenheter. Eventuellt blir det förskola i bottenplan, ett par avdelningar.

Minskat koldioxidutsläpp med rätt rivning

proaktivtNyheter, Nytt, Pressmeddelande

Lastbil låg bränsleförbrukning, minskat koldioxid utsläpp

På uppdrag av Vasakronan har Destroy rivit området Bromsten i västerort, Stockholm. Innan rivningen startade fanns högt uppsatta mål att kraftigt minska koldioxidutsläpp (CO2) för projektet. I ett pilotprojekt tillsammans med Institute for Sustainable Research kan vi nu stolt meddela att målen är säkerställda, mätbara och uppnådda. Hur vi minskar koldioxidutsläpp Det är flera faktorer som spelar roll. Logistik hur avfallet ska … Read More

Reportage i Entreprenad tidningen Februari 2016

Tony StigmanslidNytt, Okategoriserade

Reportage i Entreprenad tidningen . Länk nedan. http://www.entreprenad.com/kategorier/alla/kolingsborg/ Hårdknäckt Kolingsborg alla, projektet, reportage | 10 februari 2016 | Ulrika Andersson | Att riva en mycket väl armerad betongbyggnad där varje balk är ingjuten i betong kräver egentligen det tyngre gardet. Destroy fick dock nöja sig med lättare rivningsrobotar när anrika Kolingsborg jämnades med marken. Stockholm. Kolingsborg är en skugga av … Read More

Proj med EELS. Cirkulär ekonomi med hantering av berg mm.

Tony StigmanslidNytt

Energieffektiva logistiksystem Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn (EELS) Hur kan transporter av jord och berg bli mer energieffektiva? I projektet EELS samarbetar akademi, kommuner, entreprenörer, transportörer och myndigheter om hur energi- och resurseffektiviteten i hanteringen och transporten av jord- och bergmassor kan ökas. Syftet är att visa vilken energieffektiviseringspotential nya lösningar för att hantera jord-och … Read More

Forskning i bättre logistik vid rivning

Tony StigmanslidForskning och utveckling, Miljö, Nyheter, Nytt

Destroy gör nu ett projekt tillsammans med Linköpings Universitet, Campus Norrköping kring logistiklösningar för att ytterligare optimera processerna kring rivningsarbetet. Peter Fredriksson och Simon Tafreshi kommer under våren att genomföra en 30-poängs examensarbete. Studenterna går sitt femte år på civilingenjörsutbildningen i kommunikation – transport – samhälle med inriktning på kvantitativ logistik. Detta samarbete är jätteroligt och lärorikt för oss, säger Tony … Read More

Slussenkonsten räddas av Destroy

proaktivtNytt

Delar av slussenkonsten signerat Ingemar Callenberg som prytt Kolingsborgs väggar räddades i hemlighet av Destroy. I Södermalmsnytt blir Johan intervjuad: Det var ett initiativ från min sida. Jag tänkte att om jag kunde göra något skulle jag göra det. Det var en välgärning för de som demonstrerat… – Johan Ahlström, vd på Destroy. Läs hela artikeln här (sprid gärna): Se … Read More

Julgåva!

Tony StigmanslidNytt

GOD JUL 2015. Vi har inför julen 2015 valt att skänka en extra summa till BRIS samt Barncancerfonden. Destroy vill på detta sätt önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt god jul. Vi tror och hoppas att detta ger en lika positiv känsla för alla, som det ger oss, istället för julklapp och julhälsnings mail.               … Read More