Kvartdamm-buller och hjärt-kärlsjukdom

Tony StigmanslidNytt

Exponering för partiklar, inklusive respirabelt kvartsdamm, samt exponering för buller har identifierats som risker för yrkesrelaterad ohälsa. Karolinska Institutet kommer att genomföra en studie i denna problematik. Destroy RC AB kommer att medverka under vår och sommar 2019

2019 tuffar på!

Tony StigmanslidNytt

2019 startar och vi har arbeten i både norr och söder av Stockholm. Vi ser en tendens av minskade projekteringar jämfört med samma period förra året. Vi märker ej av detta i antal byggstarter dock! Det är bra! Personalmässigt ligger vi kring 6 % i personalförändring per år. Detta är bra och borgar för att vi som arbetar i företaget … Read More

Barnens rätt i samhället (BRIS) 2018

Tony StigmanslidNytt

Under julen stöttar vi på Destroy RC AB speciellt BRIS. Barnen är julens högtid men det blir inte riktigt så för alla! Vi väljer att lägga energi och engagemang på olika initiativ till att hjälpa människor som behöver hjälp istället för gåvor till beställare samt kunder. Vi stöttar även andra initiativ i vårt samhälle under året men julen är det … Read More

Kv Nattugglan 14

Tony StigmanslidNytt

Destroy RC AB har fått ett projekt på Södermalm av Vasakronan. Kvarteret Nattugglan. Rivning samt Håltagning .

Framtidens avfallsbränsle

Tony StigmanslidNytt

Destroy RC AB är med i ett intressant projekt för framtiden i landet. Text och bild från Profu ”Framtidens avfallsbränsle I framtiden sker energiåtervinning endast av avfallsfraktioner som inte kan förebyggas, återanvändas eller materialåtervinnas. Profu leder tillsammans med RISE projektet Framtidens avfallsbränsle – där sammansättningen på avfallsbränslet förutspås liksom vägar för att nå dit.”

Destroy RC AB bygger mer…

Tony StigmanslidNytt36 Comments

Nu sätter vi spa… pålen i backen för ett nytt hus. Vecka 41 2018 börjar pålningen för ett kommande hus på ca 670 kvm i en verkstadsdel och en något mindre kontorsdel. ”Detta projekt känns spännande och vi bygger för framtiden” , säger Tony Stigmanslid från ledningsgruppen Destroy RC AB

Sommar hissrivning i Solna.

Tony StigmanslidNytt

Hissar rivs i Solna. Evenemangsgatan. 2 stycken hissar i 12 plan. Intressant och lärorikt. Varmt och skönt. Vi gör detta med Peab bl a.

Peab projekt i City

Tony StigmanslidNytt

Ett mindre arbete med Peab i centrala Stockholm. Ett ” showrom” med ovanlig rivning samt håltagning.

Ombyggnation Kv Oxen Mindre med LAWAB

Tony StigmanslidNytt

Rivning av bl a Innergårdar från ca 1930 talet. Olika bjälklag. Asbestsanering. Rivning del av hus. Ombyggnadsprojektet gäller framförallt källare, garage och gårdsbjälklag samt vind Byggnaden är uppförd i början av 1930-talet men har renoverats under åren.    

Kv Murmästaren i media!

Tony StigmanslidNytt

Destroy renoverar och bygger om gammal fastighet Publicerad 12/12, 2017 kl. 14:00 Destroy Rebuilding Company har spelat en nyckelroll vid renovering och ombyggnad av en ny stor skola på Kungsholmen i Stockholm. Ett 14 månader långt projekt är nu snart till ända för Destroy. Att det är fullt spjäll i rivningsbranschen finns det många bra exempel på. Ett av dem … Read More