Barnens rätt i samhället (BRIS) 2018

Tony StigmanslidNytt

Under julen stöttar vi på Destroy RC AB speciellt BRIS. Barnen är julens högtid men det blir inte riktigt så för alla! Vi väljer att lägga energi och engagemang på olika initiativ till att hjälpa människor som behöver hjälp istället för gåvor till beställare samt kunder. Vi stöttar även andra initiativ i vårt samhälle under året men julen är det … Read More

Kv Nattugglan 14

Tony StigmanslidNytt

Destroy RC AB har fått ett projekt på Södermalm av Vasakronan. Kvarteret Nattugglan. Rivning samt Håltagning .

Framtidens avfallsbränsle

Tony StigmanslidNytt

Destroy RC AB är med i ett intressant projekt för framtiden i landet. Text och bild från Profu ”Framtidens avfallsbränsle I framtiden sker energiåtervinning endast av avfallsfraktioner som inte kan förebyggas, återanvändas eller materialåtervinnas. Profu leder tillsammans med RISE projektet Framtidens avfallsbränsle – där sammansättningen på avfallsbränslet förutspås liksom vägar för att nå dit.”

Destroy RC AB bygger mer…

Tony StigmanslidNyttLeave a Comment

Nu sätter vi spa… pålen i backen för ett nytt hus. Vecka 41 2018 börjar pålningen för ett kommande hus på ca 670 kvm i en verkstadsdel och en något mindre kontorsdel. ”Detta projekt känns spännande och vi bygger för framtiden” , säger Tony Stigmanslid från ledningsgruppen Destroy RC AB

Sommar hissrivning i Solna.

Tony StigmanslidNytt

Hissar rivs i Solna. Evenemangsgatan. 2 stycken hissar i 12 plan. Intressant och lärorikt. Varmt och skönt. Vi gör detta med Peab bl a.

Peab projekt i City

Tony StigmanslidNytt

Ett mindre arbete med Peab i centrala Stockholm. Ett ” showrom” med ovanlig rivning samt håltagning.

Ombyggnation Kv Oxen Mindre med LAWAB

Tony StigmanslidNytt

Rivning av bl a Innergårdar från ca 1930 talet. Olika bjälklag. Asbestsanering. Rivning del av hus. Ombyggnadsprojektet gäller framförallt källare, garage och gårdsbjälklag samt vind Byggnaden är uppförd i början av 1930-talet men har renoverats under åren.    

Kv Murmästaren i media!

Tony StigmanslidNytt

Destroy renoverar och bygger om gammal fastighet Publicerad 12/12, 2017 kl. 14:00 Destroy Rebuilding Company har spelat en nyckelroll vid renovering och ombyggnad av en ny stor skola på Kungsholmen i Stockholm. Ett 14 månader långt projekt är nu snart till ända för Destroy. Att det är fullt spjäll i rivningsbranschen finns det många bra exempel på. Ett av dem … Read More

Spännade arbete med PEAB

Tony StigmanslidNytt

2018 rivstartade med arbete för PEAB på Scania i Södertälje. Roligt och kallt! Ett projekt där vår kompetens sätts på prov! Visar även på hur viktigt det är att vi kontinuerligt går våra interna utbildningar.    

2018

Tony StigmanslidNytt

Vi ser fram mot 2018! Spännande. Att försöka förutspå hur marknaden ser ut under året är svårt. Nyproduktion lär ju inte vara på samma nivå som nu och då kan vi ju alltid anta att ombyggnation mm tar vid. Sociala medier. Destroy finns på Instagram numera och heter destroyrcab. Sedan en längre tid även på Linkedin och då under namnet … Read More