2020

Tony StigmanslidNytt, Okategoriserade

Året har startat. Om vi analyserar utvecklingen,på ett lekmannamässigt sätt, så ser vi att projekt som startar är marginellt mindre men att byggen som drar igår marginellt ökar! Förhoppningsvis har vi en kvalitativ produkt som gör att våra kunder fortsätter att arbeta med oss. Destroy RC AB satsar fortsatt på att utveckla sina anställda . Vi har i dagsläget yrkesverksamma … Read More

Kv Vildmannen

Tony StigmanslidNytt, Okategoriserade, Referens

Ur Wikipedia ” Vildmannen 7 är en fastighet i hörnet Biblioteksgatan 9 / Jakobsbergsgatan 6 på Norrmalm i Stockholm. Byggnaden i Vildmannen 7 uppfördes mellan åren 1895 och 1897 efter ritningar av arkitekt Erik Josephson. Huset är blåklassat av Stadsmuseet i Stockholm, vilket är den högsta klassen och innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värde anses motsvara fordringarna för byggnadsminnen i Kulturmiljölagen.[1]  Byggnaden brandskadades svårt i en uppmärksammad storbrand den 7 november 2017 .” slutcitat … Read More

God jul 2019

Tony StigmanslidNytt, Okategoriserade

Vår julgåva 2019 går till Bris arbete för att fler barn ska få möjlighet att berätta om det som känns svårt och tungt, till och med på julafton.

Nyanställd inom vår administrativa del.

Tony StigmanslidNytt

Cecilia Skarin började arbeta på Destroy RC AB i augusti 2019 Kommer att arbeta med administrativa och ekonomiska frågor inom Destroy RC AB mm. Spännande med en ny personal på kontoret. Vi hoppas att Cecilia skall trivas hos oss, säger VD Johan Ahlström!

Kvartdamm-buller och hjärt-kärlsjukdom

Tony StigmanslidNytt

Exponering för partiklar, inklusive respirabelt kvartsdamm, samt exponering för buller har identifierats som risker för yrkesrelaterad ohälsa. Karolinska Institutet kommer att genomföra en studie i denna problematik. Destroy RC AB kommer att medverka under vår och sommar 2019

2019 tuffar på!

Tony StigmanslidNytt

2019 startar och vi har arbeten i både norr och söder av Stockholm. Vi ser en tendens av minskade projekteringar jämfört med samma period förra året. Vi märker ej av detta i antal byggstarter dock! Det är bra! Personalmässigt ligger vi kring 6 % i personalförändring per år. Detta är bra och borgar för att vi som arbetar i företaget … Read More

Barnens rätt i samhället (BRIS) 2018

Tony StigmanslidNytt

Under julen stöttar vi på Destroy RC AB speciellt BRIS. Barnen är julens högtid men det blir inte riktigt så för alla! Vi väljer att lägga energi och engagemang på olika initiativ till att hjälpa människor som behöver hjälp istället för gåvor till beställare samt kunder. Vi stöttar även andra initiativ i vårt samhälle under året men julen är det … Read More

Kv Nattugglan 14

Tony StigmanslidNytt

Destroy RC AB har fått ett projekt på Södermalm av Vasakronan. Kvarteret Nattugglan. Rivning samt Håltagning .

Framtidens avfallsbränsle

Tony StigmanslidNytt

Destroy RC AB är med i ett intressant projekt för framtiden i landet. Text och bild från Profu “Framtidens avfallsbränsle I framtiden sker energiåtervinning endast av avfallsfraktioner som inte kan förebyggas, återanvändas eller materialåtervinnas. Profu leder tillsammans med RISE projektet Framtidens avfallsbränsle – där sammansättningen på avfallsbränslet förutspås liksom vägar för att nå dit.”