Märkliga tider!

Tony StigmanslidNytt

Vi befinner oss i en tid där ansvar och omsorg är ledord! Vi har alla ett ansvar att uppföra oss enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Omsorg om varandra och för de människor vi möter. Tillsammans kan vi förhoppningsvis titta tillbaka och reflektera över denna tidsperiod som en tid av förändring i hela samhället. En tid där vi alla gjorde så gott vi … Read More

RAMAVTAL 2020

Tony StigmanslidNytt, Okategoriserade

I dagsläget har vi ramavtal med Peab AB samt JM AB. Detta är både intressant samt ett bevis på att vi gör ett bra arbete i vår bransch.

Våren 2020

Tony StigmanslidNytt

Vilka tider vi har i april 2020. Ingenting är sig likt. Över hela landet råder det coronapandemi. Vi uppmanar alla våra anställda samt våra samarbetspartners att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Bättre att boka eventuella möten virtuellt än i fysiska möten om det går att undvika tillsvidare. Vi kommer att klara av denna tid men vi måste alla hjälpa till!

2020

Tony StigmanslidNytt, Okategoriserade

Året har startat. Om vi analyserar utvecklingen,på ett lekmannamässigt sätt, så ser vi att projekt som startar är marginellt mindre men att byggen som drar igår marginellt ökar! Förhoppningsvis har vi en kvalitativ produkt som gör att våra kunder fortsätter att arbeta med oss. Destroy RC AB satsar fortsatt på att utveckla sina anställda . Vi har i dagsläget yrkesverksamma … Read More

Kv Vildmannen

Tony StigmanslidNytt, Okategoriserade, Referens

Ur Wikipedia ” Vildmannen 7 är en fastighet i hörnet Biblioteksgatan 9 / Jakobsbergsgatan 6 på Norrmalm i Stockholm. Byggnaden i Vildmannen 7 uppfördes mellan åren 1895 och 1897 efter ritningar av arkitekt Erik Josephson. Huset är blåklassat av Stadsmuseet i Stockholm, vilket är den högsta klassen och innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värde anses motsvara fordringarna för byggnadsminnen i Kulturmiljölagen.[1]  Byggnaden brandskadades svårt i en uppmärksammad storbrand den 7 november 2017 .” slutcitat … Read More

God jul 2019

Tony StigmanslidNytt, Okategoriserade

Vår julgåva 2019 går till Bris arbete för att fler barn ska få möjlighet att berätta om det som känns svårt och tungt, till och med på julafton.

Nyanställd inom vår administrativa del.

Tony StigmanslidNytt

Cecilia Skarin började arbeta på Destroy RC AB i augusti 2019 Kommer att arbeta med administrativa och ekonomiska frågor inom Destroy RC AB mm. Spännande med en ny personal på kontoret. Vi hoppas att Cecilia skall trivas hos oss, säger VD Johan Ahlström!

Kvartdamm-buller och hjärt-kärlsjukdom

Tony StigmanslidNytt

Exponering för partiklar, inklusive respirabelt kvartsdamm, samt exponering för buller har identifierats som risker för yrkesrelaterad ohälsa. Karolinska Institutet kommer att genomföra en studie i denna problematik. Destroy RC AB kommer att medverka under vår och sommar 2019

2019 tuffar på!

Tony StigmanslidNytt

2019 startar och vi har arbeten i både norr och söder av Stockholm. Vi ser en tendens av minskade projekteringar jämfört med samma period förra året. Vi märker ej av detta i antal byggstarter dock! Det är bra! Personalmässigt ligger vi kring 6 % i personalförändring per år. Detta är bra och borgar för att vi som arbetar i företaget … Read More