Asbestsanering och rivning Slussen

Tony StigmanslidAsbestsanering, Nytt, Referens

Nu är Asbestsanering och rivning Slussen, Kolingsborg i full gång. Manskapet sliter på och maskinerna går varma.

Delar som ingår i rivning

  • Asbestsanering
  • Rivning av komplicerad betongkonstruktion
  • Maskinell tungrivning
  • Manuell rivning
  • Skärning av metallbalkar
  • 12 man jobbar heltid

Läs mer om hur vi jobbar med Asbestsanering.