2019 tuffar på!

Tony StigmanslidNytt

2019 startar och vi har arbeten i både norr och söder av Stockholm.

Vi ser en tendens av minskade projekteringar jämfört med samma period förra året.

Vi märker ej av detta i antal byggstarter dock! Det är bra!

Personalmässigt ligger vi kring 6 % i personalförändring per år. Detta är bra och borgar för att vi som arbetar i företaget blir klokare för varje år som går. Ansökningar kommer till företaget kontinuerligt men sparas för att kunna eventuellt återupptas vid en konjunkturförändring eller stabilare läge.

Framledes kommer vi att utveckla verksamhet förutom i Stockholm. Spännande men tar tid för att vi vill att detta skall spegla vår Stockholms verksamhet vi haft i över 25 år och då skall det bli lika bra annorstädes..