2018

Tony StigmanslidNytt

Vi ser fram mot 2018! Spännande.

Att försöka förutspå hur marknaden ser ut under året är svårt.

Nyproduktion lär ju inte vara på samma nivå som nu och då kan vi ju alltid anta att ombyggnation mm tar vid.

Sociala medier.

Destroy finns på Instagram numera och heter destroyrcab.

Sedan en längre tid även på Linkedin och då under namnet Destroy RC AB.