Vildmannen

Tony StigmanslidNytt, Okategoriserade

Rivning samt röjning efter brand 2017. Arbetar tillsammans med Hufvudstaden. Omfattande logistik. Centrala Stockholm. Projektet pågår från oktober 2019.