Slussenkonsten räddas av Destroy

proaktivtNytt

Delar av slussenkonsten signerat Ingemar Callenberg som prytt Kolingsborgs väggar räddades i hemlighet av Destroy. I Södermalmsnytt blir Johan intervjuad:

Det var ett initiativ från min sida. Jag tänkte att om jag kunde göra något skulle jag göra det. Det var en välgärning för de som demonstrerat…
– Johan Ahlström, vd på Destroy.

Läs hela artikeln här (sprid gärna): Se även mer om slussenprojektet.

Något vi gärna delar med oss är detta positiva mejl vi fick:

Har just fått höra att er firma, genom er man Johan, självmant räddat delar av den värdefulla konst, som fanns i Kolingsborg på Slussen.
All heder över detta, och stort tack!
– Axel Sirén, Arkitekt, byggnadsingenjör, universitetslärare