Skänker bort konsten.

Tony StigmanslidNytt

Destroy tillvaratog ett uppmärksammat motiv målat på betong av Ingemar Callenbergs vid rivning av del av Slussen Stockholm.

Det fanns intresse från olika aktörer att införliva konstverket i respektive samling eller på museum.

Destroy RC AB har i dagarna valt att skänka detta till Stockholm stad.

Konstverket kommer att forslas till Stockholms hamn för förvaring.

Huruvida detta ställs ut i någon form är inte känt i dagsläget.

OBS Bilden visar ej konstverket men är av samma konstnär.

Foto : Stockholms stadsmuseum, Mattias Ek