Asbestsanering

Sanera Asbest tryggt och rätt med Destroyer! Misstänker du att det finns Asbest eller PCB i din fastighet så kontakta oss redan idag. Vi gör en bedömning på plats och kan starta arbetet inom kort.

Läs mer om Asbestsanering

 • Asbestsanering

  Sanera Asbest tryggt och rätt med Destroy! Misstänker du att det finns Asbest eller PCB i din fastighet så kontakta oss redan idag. Vi gör en bedömning på plats och kan starta arbetet inom kort.

  Läs mer om Asbestsanering
  Asbestsanering

 • Totalrivning / Tungrivning

  Vi har rätt maskiner och personal för att utföra de riktigt utmanande rivningarna på ett säkert och professionellt sätt.

  Tungrivning
 • Tungrivning

Kontakta oss idag!


Vårt erbjudande

Håltagning

Vi utför all slags borrning och sågning i betong, tegel och granit.


Sanering

Vi tar bort miljöfarliga ämnen i hus som ska rivas. Vi sanerar det mesta samt gör miljöinventeringar. Se mer om Asbestsanering.


Lättrivning

Det är väggar inomhus, undertak och golv som inte kräver större maskiner.

Tungrivning

Maskinell rivning av konstruktioner, hela byggnader.


Transport

Vi transporterar bort allt avfall från rivningsprojekten.


Container / säckar

Vi hyr ut containers med olika avtal för efterbehandling. Vi erbjuder även försäljning och hämtning av byggsäckar inom Stor-Stockholm

Kranbil

Vår kranbil (16m) används för att köra ut och hämta in storsäckar men även lastning och transport av byggnadsmaterial, arbetsmaskiner, arbetsbodar, containers, båtar m.m.


Byggservice

Vi erbjuder våra kunder byggservice i samband med våra rivningar.


Konsulttjänster

Vi hyr ut containers med olika avtal för efterbehandling. Vi erbjuder även försäljning och hämtning av byggsäckar inom Stor-Stockholm

Känsliga områden

Arbeten som kan utföras i känsliga områden. Exempelvis källare, garage eller nära hus


Maskiner

Vår övriga maskinpark består av:

 • 10 st Bobcats av varierande storlek
 • 4 st grävmaskiner (3,5-48 ton)
 • 1 st höjdrivare (räckvidd 22m)
 • 6 st bilningsrobotar/maskiner

Övriga tjänster

Våra övriga kompetenser finns inom följande områden:

 • Bergspräckning
 • Maskinförare (Bobcat, Brokk, Grävmaskin)
 • Arbetsledare, projektledare
 • Skyliftsförare
 • Truckförare

Vad är viktigast?

Våra partners


Några referenser

Vi är aldrig bättre än våra senaste jobb. Några av våra kunder.

Vasakronan


Ulf Nordemyr
Senaste projektet var Bromsten totalrivning. Startade februari 2015. Rivning av 30 stycken industrifastigheter. I projektet utförs även pilotprojekt gällande koldioxidutsläpp.

020-783 783

Forsen Projekt


Finn Lindberg
Kv Murmästaren, Garvargatan, Kungsholmen, Stockholm. Rivning av 24 000 m2 i 6 plan. Tung konstruktionsrivning, lättare selektiv rivning, håltagning för smide samt avväxlingar, sanering asbest. Vissa delar är K märkta. Trånga ytor med avancerad logistik.

08-506 004 00

NCC


Olov Richardsson
Stockholm Centralstation.

Rivning, sanering och håltagning i K-märkt byggnad med enorm publik yta vilket ställt höga krav på säkerhet samt minimering av dammspridning. Destroy har bland annat rivit och kört bort 80 ton Brännbart & Trä samt 400 ton Deponi.

08-585 532 14

In action

Här finner du några av våra referensprojekt. Vi har hundratals att välja på. Kontakta oss om du vill ha något specifikt exempel.

Vår erfarenhet – din säkerhet

Ägarna startade sin karriär inom rivningsbranschen redan 1992. Destroy Rebuilding Company bildades 1995.
Idag har vi en personalstyrka på ca 95 personer och en omsättning som ligger på ca 60 miljoner.
Destroy är ett företag med stora resurser och som strävar efter att ha alla verktyg i verktygslådan samt en personlig kontakt med både stora som små beställare.

0
Uppdrag
0
Kunder
0
Sedan år
0
Anställda

Om oss

Vision

Destroy ska genom lönsam tillväxt och erfarenhetsåtervinning utvecklas till landets ledande rivningsföretag.


Erbjudande

Vi arbetar ständigt med individuell utveckling. Vi tycker om vårt arbete. Vi försöker alltid optimera projekten med kundens nöjdhet i åtanke.

Affärside

Genom att vara en kostnadsmedveten och yrkeskunnig multirivare utför Destroy RC AB rivningsprojekt enligt branschens alla normer och regler.
Vi tillhandahåller helhetslösningar inom vår genre.


Våra principer

Destroy strävar efter att alltid utföra projekt med kvalité och miljö i fokus.
Vi arbetar alltid med säkerheten primärt. Alltid erbjuda individuell utveckling inom yrkets ramar för alla anställda.
Gör alltid ditt bästa som ”Destroyare”. Noggrann dokumentation i alla projekten.

Kompetensutveckling

Vi arbetar tätt med
Utbildningslandslaget
som utbildar all vår personal i bland annat:

 • Heta arbeten
 • Ställningsutbildning 2-9m
 • Säkra lyft
 • Asbest
 • PCB
 • Mobila plattformar
 • Fallskydd

IT-stöd

Vi har tre olika IT-system som vi använder oss av i vårt dagliga arbete:

DESTRUCTION PLANNER

Där vi håller koll på kunder, kalkyler, anställda, projekt, kostnader, tider m.m.

TOOL TRACKER

Håller koll på vilket projekt och geografiskt läge verktyg och maskiner befinner sig på.

WEJSTER

Programmet som hjälper oss att schemalägga körningar, hantera lastbilars och containrars position och sammanställning av fraktionsrapporter.


Prioriterade utvecklingsområden

Miljö

Vi arbetar kontinuerligt med vårt koncept kring grön rivning. Det innefattar förbättringar inom:

 • Containrarna lastas maximalt för att minska antalet transporter.
 • Miljövänliga lastbilar.
 • God logistik

Kvalité

Destroy använder sig av Ledningssystemet ”Kvalitets-, miljö och arbetsmiljö” enligt ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01.

Kvalitetssystemet är utarbetat av QIM AB, vilka även utbildat vår personal i ledningsfrågor.

Säker rivning

Vi arbetar med erfarenhetsåtervinning i alla våra projekt och utbildar successivt personalen. För bättre arbetsmiljö och ökad säkerhet finns en omfattande personalhandbok.


Vår värdegrund

Värde och förutsättningar

 • Vi tycker att alla människor är värda lika mycket.
 • Att alla människor ska ha samma förutsättningar.
 • Vi vill att alla människor ska få chansen att utvecklas, om de vill det.

Människors val

 • Att människor ska ha möjlighet att välja.
 • Vi har en respekt för andra åsikter.
 • Vi tycker att en livsåskådning som ligger i paritet med de mänskliga rättigheterna är grunden till vår värdegrund.
 • Att vi har ett ansvar inför oss själva och mot våra medmänniskor i de olika valen vi gör och att det inte ska påverka medmänniskor på ett negativt sätt.

Teamet

Placeholder

Linda
Waldenborg

Kalkylansvarig


076-949 39 89

linda.w@destroyer.se
Placeholder

Tony
Karmaluoto

Projektledare
&
Transportansvarig .


070-735 38 90

tony.k@destroyer.se
Placeholder

Jill
Andrén


Ekonomi & löner


08-646 39 60

jill@destroyer.se
Placeholder

Isabella
Markoff

Kontorsansvarig


.


08-646 39 60

isabella@destroyer.se
Placeholder

Johan
Ahlström

VD
&
projektledare


070-832 03 38

johan@destroyer.se
Placeholder

Mikael
van Krantz

Projektledare
&
Tungrivningsansvarig


070-735 90 18

mikael.k@destroyer.se
Placeholder

Tony
Stigmanslid

Affärschef


070-777 49 07

tony@destroyer.se
Placeholder

Håkan
Norrberg

Personalchef
&
Projektledare .


070-735 00 82

hakan.n@destroyer.se
Placeholder

Henrik
Johansson

Delägare
&
Projektledare.


070-832 03 34

henrik@destroyer.se
Placeholder

Juho
Salonen

Verkstadsansvarig

.


070-735 00 80

juho.s@destroyer.se
Placeholder

Robert
Hommas

Projektledare
&
Saneringsansvarig .


070-735 00 84

robert.h@destroyer.se
 

Kontakt


Vi träffar och pratar gärna med våra kunder om de har vägarna förbi. Slå oss en signal innan så fixar vi en bra kopp kaffe.

Öppettider


Måndag – Fredag 08.00-16.00

Lördag – Söndag Stängt


Destroy Rebuilding Company AB


Adress Smärgelvägen 9 A, 142 50 SKOGÅS

Telefon 08 – 646 39 60

E-post info@destroyer.se